Wersje językowe

shop version

Waluty

Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
2324
Kategorii:
203
Nowości:
11
Promocje:
4

Obsługiwane płatności

Regulamin zakupów

Regulamin

Niniejszy regulamin definiuje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem  www.styl1.pl

 Sklep Styl  jest prowadzony i administrowany przez „STYL” Urszula Juzenków ,Żeliszów 25,59-700 Bolesławiec

NIP 6121647324 REGON 020986043

Postanowienia wymienione w niniejszym regulaminie obowiązują zarówno sprzedawcę, jak i klientów.

I Postanowienia ogólne

1 Definicje:

Definicje użyte w niniejszym regulaminie należy interpretować następująco:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.styl1.pl
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.styl1.pl, sprzedawca STYL Urszula Juzenków 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową która poprawnie zarejestrowała się w sklepie www.styl1.pl poprzez założenie konta i skutecznie złożyła zamówienie celem dokonania zakupu produktu;
 4. Przedsiębiorca-osoba fizyczna,osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33  § 1KC,  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową 
 5. Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim-transakcja handlowa zawierana pomiędzy KONSUMENTEM a PRZEDSIĘBIORCĄ w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy)NA ODLEGŁOŚĆ
 6. Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz.1176 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Klauzule niedozwolone-Są to przykłady zapisów regulaminu/umowy,które są  sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów oraz nie zostały ustalone indywidualnie

 

2. Informacje o Produktach

Przed dokonaniem płatności lub złożeniem zamówienia, prosimy o kontakt mailowy w celu potwierdzenia dostępności towarów.


     Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane są wg tradycyjnej technologii produkcji ceramiki i ręcznie zdobione przy użyciu naturalnych barwników, w oparciu o autorskie wzory.

 Z uwagi na ręczny sposób wykonywania wzorów ceramicznych oraz ich ręczne zdobienie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w zdobieniu Produktów oferowanych w ramach danej serii oraz istnienie nieznacznych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami danego wzoru.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic w kolorystyce produktów oryginalnych a ich fotografiami zamieszczonymi w sklepie www.styl1.pl

Zdjęcia zamieszczone na stronie www.styl1.pl  mają jedynie charakter informacyjny i nie w pełni oddają charakter produktów.

 

3. Ceny

 1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
 2. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie z tym zastrzeżeniem, iż cena, którą Klient zaakceptował, składając zamówienie, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży.

 

4. Promocje

 1. Sprzedawca może czasowo organizować akcje promocyjne rozumiane jako oferowanie sprzedaży produktów na warunkach korzystniejszych niż standardowe;

 

II Rejestracja i logowanie w sklepie www.styl1.pl

Zakupów w sklepie www.styl1.pl  można dokonywać  jako zarejestrowany użytkownik lub jako klient jednorazowy .

Formularz należy wypełnić, aby założyć konto w sklepie  oraz złożyć zamówienie. Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, login, hasło, adres zamieszkania (adres dostawy produktu) i adres e-mail. Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży oraz przekazywania informacji, takich jak zawiadomienia o wprowadzanych zmianach, nowościach oraz informacji handlowej.

Zarejestrowany użytkownik ma prawo dowolnego zmieniania hasła, jeśli uzna to za właściwe. Adresy e-mail będą przechowywane w bazie adresowej wykorzystywanej w celach dystrybucji informacji przez Styl Urszula Juzenków, Żeliszów 24 ,59-700Bolesławiec

 1. Poprzez rejestrację w Sklepie rozumie się założenie własnego konta.
 2. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, zdefiniowanie swojego loginu oraz hasła do konta.
 3. Na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający założenie konta.
 4. Zakup w Sklepie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

 

III Zamówienia i umowa sprzedaży

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.
 2. Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, należy je traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Celem zakupu Produktu Klient składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o wysłaniu do Klienta zamówionego Produktu.

 

IV Realizacja zamówień, zmiana, wycofanie zamówienia

 1. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są standardowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia opłacone przelewem, e-przelewem lub kartą kredytową są realizowane w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania kwoty zamówienia na rachunku Sklepu.
 3. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Zamówienia złożone po godz. 18 są przyjmowane następnego dnia roboczego i realizowane w zależności od wybranej formy płatności .
 4. Wymienione w niniejszym rozdziale terminy realizacji zamówień dotyczą towarów aktualnie dostępnych w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja zamówień dotyczących produktów aktualnie niedostępnych na magazynach może przekroczyć ww. terminy. Przed dokonaniem płatności lub złożeniem zamówienia, prosimy o kontakt mailowy w celu potwierdzenia dostępności towarów.
 5. W  sytuacji braku dostępności Klient zostanie powiadomiony w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. Jeśli w ciągu dwóch dni roboczych od daty powiadomienia, nie odstąpi od zamówienia, Sprzedawca przyjmie, że Klient zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 6. Zmiany w złożonym zamówieniu są dopuszczalne do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Do tego momentu Klient ma także możliwość wycofania swojego zamówienia.
 8. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z następujących form przesyłki zamówienia:
  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 9. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy dostarczenia zamówienia. Ich wysokość określona jest w oparciu o wagi produktów
 10. Całkowity koszt przesyłki produktów do Klienta jest każdorazowo wskazywany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

V Formy płatności

Sklep Styl  umożliwia skorzystanie z następujących form płatności:

1. Płatność przelewem na rachunek

2. Płatność kartą kredytową,lub przelewem poprzez PAYu,Ecard,paypal,Przelewy24, za pośrednictwem funkcjonalności wskazanych w Sklepie.

3. Płatność przelewem na konto sklepu powinna wpłynąć w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

 

VI Dowody zakupu oraz potwierdzenia umowy sprzedaży

 1. Każdy klient otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT.
 2. Klienci firmowi , którzy chcą otrzymać fakturę VAT powinni zaznaczyć ten fakt w momencie składania zamówienia, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia oraz podając wszystkie wymagane dane.
 3. Klient, którego zamówienie przewyższa cenę 2 000 zł otrzyma od sprzedawcy pisemne potwierdzenie wszystkich istotnych postanowień zawartej umowy sprzedaży (zgodnie z art.2 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). Potwierdzenie to Klient otrzyma wraz z zakupionym produktem.

 

VII Uszkodzenia przesyłek

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by zamówiony towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas realizacji dostawy, jednakże Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w momencie odbioru przesyłki.
 2. Jeżeli opakowanie przesyłki ma znamiona uszkodzenia (zniszczenie opakowania, zgniecenie, zerwanie taśm zabezpieczających) lub posiada ślady wskazujące na możliwość jego otwarcia podczas transportu, klient nie powinien odbierać przesyłki, lecz sporządzić w obecności doręczyciela protokół szkody oraz zawiadomić Sklep o tym fakcie. W przeciwnym wypadku Sprzedawca uzna, że produkt został doręczony w przesyłce niewadliwej.
 3. Niesprawdzenie przesyłki przy odbiorze skutkuje nieuwzględnieniem przez Sprzedawcę ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki lub kradzieży całości lub części przesyłanych produktów.
 4. Przyjęcie przez Klienta przesyłki pomimo jej widocznego uszkodzenia powoduje, że nie będzie on mógł skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi i gwarancji w sytuacji, gdy uszkodzenie przesyłki spowodowało powstanie mechanicznych uszkodzeń produktu.

 

VIII Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

 1. Zgodnie z art.7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów ,KONSUMENT  ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty doręczenia produktu.
 2. W tym celu Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysłać je na adres Sprzedawcy.
 3. W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uznawana za niezawartą, Klient ma obowiązek odesłania Produktu w stanie nienaruszonym (bez znamion używania, z kompletną zawartością obejmującą dowód sprzedaży, w oryginalnym opakowaniu), Sprzedawca zaś ma obowiązek zwrotu ceny sprzedaży tego Produktu.
 4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu Klient powinien podać numer rachunku, na który Sprzedawca zwróci cenę sprzedaży produktu.
 5. Konsument może odstąpić od umowy i ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,chyba  ze przedsiębiorca zgodził się na ich ponoszenie lub nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenie inny niż oferowany przez sprzedawcę,konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. Sprzedawca zwrot produktu poświadcza na piśmie.
 8. Sprzedawca jeśli nie zaproponuje że sam odbierze towar,będzie miał mozliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

link do pobrania wzoru odstąpienia od umowy:   http://www.pliki.styl1.pl/formularz.docx

 

 

IX Reklamacje

 1. Prawo do reklamacji z tytułu wad Produktu przysługuje klientowi w ciągu 1 roku od daty zakupu Produktu.
 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dołączenia do wniosku reklamacyjnego wadliwego produktu wraz z pisemnym opisem wady oraz przedstawienie kserokopii dowodu zakupu produktu. Wzór wniosku reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 3. Klient będący osobą fizyczną, nabywający Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 2 miesięcy od jej stwierdzenia.
 4. Dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy następuje na koszt Klienta.
 5. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zgłoszone wady wynikają z winy Sprzedawcy, Produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.
 7. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszone wady wynikają z winy Klienta (na skutek nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Produktu) reklamacja nie będzie uwzględniona.

 

XI Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, wszelkie oświadczenia, zgłoszenia reklamacyjne i inne skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie w dniu opublikowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Polityka prywatności

 

Styl Urszula Juzenków -właściciel portalu www.styl1.pl, szanując prawo użytkowników do ochrony prywatności, stosuje odpowiednie rozwiązania, które ją zapewniają. Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników portalu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 Informacje ogólne

Na stronie www.styl1.pl zbierane są także informacje dotyczące rodzaju używanej przez Użytkowników przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu IP komputerów, daty, godziny, czasu trwania sesji. Wykorzystujemy je do celów analitycznych i statystycznych.

 Przechowywanie danych osobowych

Wypełniając formularz rejestracji, użytkownik wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie styl1.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Dane zebrane w powyższy sposób przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Bezpieczeństwo

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada administrator Urszula Juzenków. Administrator danych osobowych sklepu dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewniając wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, ich aktualizacji i usuwania (wystarczy pisemnie zwrócić się z takim żądaniem).

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.

 

 

 

 

transalation/tłumaczenie

Choose the language:

Zaloguj się

Bezpieczne zakupy

 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje

Produkt dnia

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

 

{nocache:0eaea29027bcaec1e34b5928c7d048d0#0}
Click Shop | Hosting home.pl